paskverbti

paskverbti
paskver̃bti, -ia (pàskverbia Rdn), pàskverbė tr. 1. NdŽ paurbti, pagręžti. 2. truputį atskverbti, atgnybti: Pàskverbiau [kotleto], paragavau, i gana Rdn. 3. NdŽ pakasti, pabedžioti. 4. NdŽ papjauti (velėnų). \ skverbti; apskverbti; atskverbti; įskverbti; išskverbti; nuskverbti; paskverbti; perskverbti; praskverbti; priskverbti; suskverbti; užskverbti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apskverbti — apskver̃bti, ia, àpskverbė tr. kastuvu aplink apkasti, apibedžioti, apvarpyti. | refl. tr.: Apsiskver̃bk žemę apei kelmą ir išrausi medį Žr. skverbti; apskverbti; atskverbti; įskverbti; išskverbti; nuskverbti; paskverbti; perskverbti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskverbti — atskver̃bti, ia (àtskverbia), àtskverbė tr. Rtr pjaunant atskirti dalį, atkneibti: Atskver̃bk sūrio šmotelį, t. y. atverpk J. Tu kačiukei atskver̃bk duonutės Br. Àtskverbiu po gabaliuką bulvės – ir sulesa Vdžg. skverbti; apskverbti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskverbti — išskver̃bti, ia, ìšskverbė tr. 1. MŽ57, Rtr išgręžti, išurbti. 2. N skverbiant išimti, išskaptuoti: Tuojau tuo pačiu galu išskverbė iš bulvės kitą kamštelį Mš. 3. Š iškelti, išversti: Išskver̃bk iš šaknų šitą diegą, t. y. išversk J. 4. refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskverbti — nuskver̃bti, ia, nùskverbė tr. 1. nukasti: Nūskver̃bsi kupstą, ir akys išsprogs, kol išneši Grd. 2. nudrėksti, nuplėšti, nugremžti: Arklys, užmynęs su kanopa, nuskverbė man koją J. | refl. tr.: Nusìskverbiau pirštą su lopeta Krš. 3. Pd, Krš, Bt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskvarbyti — iter. paskverbti: 1. NdŽ. 2. NdŽ. 3. Daržus paravėju, dar ir ežę paskvarbau Krš. Biškutį paskvar̃bė dirvoną ir pasėjo žolę Vad. 4. NdŽ. 5. tr. NdŽ pasmaigstyti (kepsnį lašiniais). 6. tr. NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perskverbti — tr. 1. Q133, H167, CI497, R, Kos38, K, Rtr, NdŽ perdurti, perverti, persmeigti: Parskverbė katiną su šake, o jis vis tiek gyvas Jrb. Perskverbė kulka jo kaktą LC1884,40. Perskverbtuose, didei žemyn kabančiuose ausų lezgiuose nešioja jie auskaras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praskverbti — praskver̃bti, ia, pràskverbė tr. 1. Q133, CI497, N, K, Rtr, NdŽ pragręžti, pradurti, perverti: Vamzdėj arba šeivoje reikia šonuose praskverbti skylučių Nz. Anys mano rankas ir kojas praskverbė (pravėrė) BPs22,16. Ir tepraver (paraštėje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priskverbti — priskver̃bti, ia, prìskverbė tr. 1. prismeigti: Kitaip negalėjo paimti tą katę, ta su šake prỹskverbė Lkv. 2. priversti, prispirti: Kai bėda priskver̃bs, bus nuolankesnis Jrb. Negaliu priskver̃bti to paršo nusiprausti Krž. Priskver̃bk – ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skverbti — skver̃bti, ia, ė Š 1. intr. R, KBII153, I, Kos39, N, K, K.Būg, L, BŽ37, Rtr, NdŽ, Ilg smailiu daiktu gręžiojant daryti skylę, urbti: Skverbk [su yla] per jo ausį CII176. | prk.: Saulė kaitina, nei skverbte skverbia MŽ452. 2. tr. sprausti, smeigti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suskverbti — suskver̃bti, ia, sùskverbė 1. tr. sudrausti, subarti: Suskver̃bk vaikus, t. y. subausk J. 2. refl. tr. pasirūpinti, susikrapštyti (lėšų): Mat boba susìskverbė pinigų Slm. skverbti; apskverbti; atskverbti; įskverbti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”